familieopstellingen - purechange

business • consult • life • coaching

Familieopstellingen: zien en ervaren van het
onbewuste krachtenveld


Een familieopstelling is een mooie manier om op een andere laag te kijken. In een opstelling wordt de vraag letterlijk in de ruimte neer gezet. Dat kan op verschillende manieren. In een groep wordt gebruik gemaakt van plaatsvervangers of representanten die bepaalde onderdelen uit het systeem respresenteren. Deze plaatsvervangers kunnen personen representeren. Het is ook mogelijk om te werken met representanten voor bijvoorbeeld leven, dood, lot, werk, ziekte, ziel, etc. De representanten zijn niet ingelicht, maar ervaren wel hoe de verhoudingen binnen het systeem liggen. Er ontstaat zo een 'wetend veld'. Op deze manier krijg je inzichten over jezelf, je plek, de onderlinge verhoudingen en verstrikkingen binnen je familiesysteem.

Een opstelling geeft inzicht in onze loyaliteitspatronen en gebonden energie. Als de opstelling zich ontvouwt wordt ook vaak helder welk antwoord helend is. De oplossing komt uit het systeem zelf. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding. Door op deze laag te kijken komt er beter contact met de eigen plek en ontstaat ruimte voor acceptatie en zingeving.   

Ook zonder fysieke representanten werk ik systemisch. Het maken van een genogram is vaak ook onderdeel van de begeleiding. Ik werk met opstellingen als onderdeel van een individueel begeleidingstraject en je kunt ook een vraag inbrengen tijdens een speciale workshop (zie agenda).
 

De verschillende sessies met Sandra heb ik als zeer warm en openhartig ervaren. Sandra weet op een veilige doch directe manier snel tot de kern van de zaak te komen. De sessies waren zeer inzichtelijk voor mijn eigen proces en gaven me iedere keer opnieuw het gevoel dat ik stappen aan het zetten was in mijn eigen tempo en met mijn eigen mogelijkheden. Haar systemische achtergrond was een rijke hulpbron in mijn ontwikkelingsproces. Ik ben dankbaar voor deze ontmoeting.
(Dirk Dumon, docent dans, coach en choreograaf aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten)