leiderschapsprogramma's - purechange

business • consult • life • coaching

Leiderschapsprogramma's van binnenuit

Leren op het snijvlak tussen organisatie, team en individu

Ik zie leren als een manier van leven. Leren als een continu proces van experimenteren en reflecteren met als doel het vergroten van (zelf) bewustzijn. Steeds vanuit de bereidheid om de volgende stap te zetten in de gewenste ontwikkelrichting, uitgaande van wat er al aanwezig is. Al experimenterend op weg gaan. Leiderschapsprogramma's beginnen bij de persoon van de leider en staan in directe relatie tot de grotere beweging van de organisatie en de samenleving. De programma's beginnen bij de top van de organisatie en dienen ingebed te zijn in de dagelijkse praktijk. Zo ontstaat binnen de organisatie een uitdagende leeromgeving waarbij verandering en groei constante factoren zijn. 

Core Skills is een vijfdaags programma, ontwikkeld voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die door professionalisering van hun mensen de resultaten bij hun klanten op een hoger niveau willen tillen. Naast een grotere positieve impact bij klanten draagt het programma in sterke mate bij aan de verbinding tussen mensen onderling. Dit programma verzorg ik inmiddels al meer dan 12 jaar samen met 3 collega's. We hebben veel ervaring met dit programma in een internationale context. 

Executive Leadership Program focust zich op persoon van de leider zelf. Het programma bestaat uit drie blokken van in totaal vijf dagen met tussendoor supervisie en coaching. De doelgroep bestaat uit gemotiveerde professionals en executives die zichzelf optimaal willen inzetten binnen de organisatie.

Voor AkzoNobel IT is dit programma een van de belangrijkste bouwstenen die de cultuurverandering naar het nieuwe werken zal ondersteunen; slimmer werken, een hogere effectiviteit door beter jezelf, het team, en de omgeving te begrijpen. Sandra heeft op een geweldige manier dit helpen invullen voor ons. Super dat wij daar ons voordeel mee hebben mogen doen.
Pieter Schoehuijs, CIO AkzoNobel
Ik geniet er van om met mensen mee te mogen lopen en te zien en ervaren hoe ieder individu te voorschijn komt, ongeacht achtergrond en cultuur, weer plek inneemt, met alles wat er is, om de sprankeling in de ogen weer te mogen zien, om de verbinding, het plezier en de flow in een team te mogen ervaren.
(SvdM)
Your feedback has been very good and will definitely help me to deliver an unpacked gift in the future.
Mario Guimond, Business Analyst, AkzoNobel Canada