organisatie - purechange

business • consult • life • coaching

Pureorganisatie: het grotere doel dienen

De huidige tijd vraagt om veranderingen die beklijven, duurzaam zijn en verantwoordelijk. Alles is continu in beweging. We worden steeds internationaler, werken meer en meer virtueel. Wat vandaag een succes is, is morgen achterhaald. Nog maar al te vaak willen we het veranderproces regelen, beheersen en elkaar afrekenen op resultaat. Dit is de illusie van maakbaarheid, die eerder wantrouwen in de hand werkt dan vertrouwen bevordert. Niet meer planmatig van A naar B, maar van A naar ergens durven gaan. Tegelijkertijd zowel focus aanbrengen als aandacht voor wat zich wil ontvouwen. Het grotere belang dienend in plaats van gewin voor een kleine meerderheid. Dat is de uitdaging.

Om dit antwoord te geven dienen organisaties stevig gegrond te zijn in waar ze vandaan komen en helder in waar ze voor staan. Het vraagt om anders te leren kijken. De moed hebben om onder de oppervlakte te kijken, het echte gesprek aan te gaan, kleur te bekennen. Met elkaar werken vanuit een gezamenlijke passie, op weg naar een lonkend perspectief vanuit de kracht en grootsheid van mensen. Wakkere organisatie die leven, met wakkere mensen die samen een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Aanbod Ik begeleid organisaties in dit groeiproces als veranderkundige en procesbegeleider, door middel van workshops, coaching en het ontwerpen en faciliteren van leiderschapsprogramma's.

Those who have led their organizations into new ways often say that the most important change was personal. Nothing would have changed in their organizations if they hadn't changed.
(M. Wheatley in Finding our Way, leadership for an uncertain time)
Het vertrouwen dat je nooit kunt verdwalen als je in de gaten houdt waar je vandaan bent gekomen.
(J. Wessel Ganzevoort, Spiritualiteit in leiderschap)