organisatieopstellingen - purechange

business • consult • life • coaching

Organisatieopstelling: zien en ervaren van het onbewuste krachtenveld

In een organisatieopstelling wordt het vraagstuk letterlijk in de ruimte opgesteld in plaats van er over te praten. Dat kan op verschillende manieren. Als alle teamleden aanwezig zijn kunnen deze zelf hun plek in de ruimte innemen. Mocht dat niet kunnen, dan kan er ook gebruik worden gemaakt van buitenstaanders die in een opstelling bepaalde onderdelen uit het systeem representeren. Deze zogenaamde representanten kunnen staan voor medewerkers, voor afdelingen, of groepen belanghebbenden, maar ook voor iets abstracts als bijvoorbeeld het organisatie- of persoonlijke doel, missie of passie van de organisatie. Ook zonder fysieke representanten kan een opstelling worden gedaan. 

Een organisatieopstelling is bij uitstek geschikt om onder het oppervlakte te kijken en het onbewuste krachtenveld in organisaties, teams of afdelingen zichtbaar te maken. Door een opstelling ontstaat inzicht in de onderlinge dynamiek, rollen, verhoudingen en gemeenschappelijke taak die door praten alleen vaak niet zichtbaar wordt. De diepere oorsprong van een probleem of vraag toont zich in de opstelling. Dit is ook de laag waar de oplossing zich vaak als vanzelf aandient.

Een opstelling kan worden ingezet voor een groot scala aan organisatiethema's: leiderschap, samenwerking, ontwikkelingsrichting, verloop, fusie, ontevreden klanten, slechte resultaten, gebrek aan invloed, gebrek aan creativiteit, conflicten, etc. Een opstelling kan worden gedaan als aparte sessie. Ik werk ook met opstellingen als onderdeel van een workshop, begeleiding, coaching of als een korte interventie tijdens een programma.In het leiderschapsprogramma werk ik vaak met korte opstellingen. Dan laat ik deelnemers bijvoorbeeld ervaren wat het verschil is tussen het doel voor zich plaatsen, als een soort 'Pijnenburgkoek', of achter zich. In het eerste geval is er focus op het doel en is dat wat je ziet. In het tweede geval, met het doel of je verlangen achter je als bedding, kun je beter kijken en in het hier en nu aanwezig zijn. Dan kun je waarnemen met perifere blik. Het eerste heeft te maken met beheersing en controle, het laatste met overgave en vertrouwen.
(SvdM)