overzicht - purechange

business • consult • life • coaching

Samenwerken vanuit wijsheid

'I believe it is simply good business to include in our definition of the bottom line a consideration of all the effects we have on one another and on the planet.'
Thich Nhat Hanh, The art of Power

Organisaties zijn levende systemen waarin mensen samen komen en interacteren om een gezamenlijk doel te dienen. Levende systemen zijn continu in beweging. Zij ontwikkelen zich, ontdekken en creëren steeds nieuwe vormen. Het zijn geen machines die gecontroleerd en gestabiliseerd moeten worden. Verandering is de natuurlijke staat van zijn. Groei en afscheid wisselen elkaar af. De vraag is hoe leiders van organisaties en medewerkers mee kunnen gaan in deze natuurlijke ontwikkeling om zodoende zakelijkheid en menselijkheid met elkaar te verbinden. Samenwerken vanuit wijsheid.

Ik begeleid op het snijvlak van organisatie, team-, en individuele thematiek door middel van procesbegeleiding, workshops, coaching en supervisie. Leiderschapsprogramma's en organisatie-opstellingen kunnen daar onderdeel van zijn.

Organisatie Team Individu

organisatieontwikkeling
visieontwikkeling
cultuurverandering
leiderschapsontwikkeling

teamontwikkeling
visieontwikkeling
samenwerking
leidinggeven aan teams

persoonlijke ontwikkeling
leiderschapsontwikkeling

You can't direct people into excellence; you can only engage them enough so that they want to do excellent work.
(Margaret Wheatley)
Wat ik heb geleerd is dat discipline iets anders is dan daadkracht. Discipline staat voor discipel zijn van je eigen weg. Dan ga je uit van je eigen kompas. Dat komt van binnenuit. Daadkracht, doorgaan, iets afmaken, is nuttig, maar wordt doelloos zonder innerlijk verlangen. Ik denk dat daarom veel mensen en bedrijven vastlopen. De focus leggen op een gezamenlijke drijfveer en passie. Dat is de uitdaging.
(SvdM)
Als mediator viel me op hoe vakbekwaam je beide partijen een spiegel voorhield. Neutraal maar met aandacht, precisie en respect. Het maakte het proces van acceptatie voor mij gemakkelijker.
Lenneke van Schie, dansdocente Fontys dansacademie