publicaties - purechange

business • consult • life • coaching

De afgelopen jaren heb ik meerdere artikelen en interviews geschreven voor de Vuurvogel van Phoenix Opleidingen, waar ik als redactielid aan verbonden ben. De artikelen zijn als pdf te downloaden door op de titel van het artikel te klikken. Daarnaast schreef ik een boek en een artikel voor een boek. De beide boeken zijn te bestellen door op de titel van het boek te klikken.

ARTIKELEN

Stilte zoeken in lawaaierige tijden vol verleiding en vermaak Deel II (juli 2018). Hoe kunnen we verstillen te midden van het lawaai?  Hoe kunnen we deel zijn van een groter geheel en leven in overeenstemming met wie we ten diepste zijn als alles om ons heen zo onrustig is? Ik ga op bezoek bij bijeenkomsten van de quakers, de soefi’s en Tibetaanse boeddhisten in de lawaaierigheid van onze hoofdstad. En ik duik nogmaals uitgebreid in de visie van Phoenix op stilte. Een rondgang langs stilte in twee delen. In deze Vuurvogel Deel II: stilte als toegang tot het hart en stilte als groot misverstand.

Taal voor wat in stilte verborgen is (december 2017)We hebben de verstilling in onszelf nodig om eigen antwoorden te vinden, te weten wanneer we luisteren naar een stem van angst of een stem van liefde en vertrouwen, Het verschil te kennen tussen onze eigen route lopen en afgestemd zijn op de verleidingen of zuigende kracht van buiten.  John O'Donohue en David Whyte geven zo prachtig woorden aan wat in stilte verborgen is in onszelf en wat nauwelijks in taal te vangen is. In hun boeken is de Keltische mystiek voelbaar. Voor mij zijn zij grote inspiratiebronnen. Voor de Vuurvogel schreef ik er een persoonlijk artikel over.

Stilte zoeken in lawaaierige tijden vol verleiding en vermaak Deel I (december 2017). Hoe kunnen we verstillen te midden van het lawaai?  Hoe kunnen we deel zijn van een groter geheel en leven in overeenstemming met wie we ten diepste zijn als alles om ons heen zo onrustig is? Ik ga op bezoek bij bijeenkomsten van de quakers, de soefi’s en Tibetaanse boeddhisten in de lawaaierigheid van onze hoofdstad. En ik duik nogmaals uitgebreid in de visie van Phoenix op stilte. Stilte is hier de ruimte waarin we vallen en gedragen worden. Een rondgang langs stilte in twee delen. In deze Vuurvogel Deel I: stilte in het hart van alles en stilte als transitieruimte.

De terugkeer van de verloren Godin (juli 2017). Een tweeluik over vrouwelijk leiderschap. Het artikel start met een terugblik door de eeuwen die achter ons liggen, waarin we de vrouwelijke kwaliteiten steeds verder plaats moesten maken voor een mannelijke invulling van leiderschap. Om vervolgens uit te komen bij onze tijd waarin we het mannelijke en vrouwelijke te integreren hebben (Jung's meesterproef) en we de wijsheid van het lichaam terughalen, zoals o.a. gebeurt in de workshops van Kaouthar Darmoni.

Leiderschap vanuit een nieuw wereldbeeld (juli 2017). Over leiderschap vanuit het paradigma van de natuur op basis van de ideeën van Frederic Laloux, Otto Scharmer en Margaret Wheatley, ingekleed in eigen ervaringen. 

Conferentie Power & Care (dec 2016). Indrukwekkende conferentie van het Mind & Life Institute in Brussel, september 2016. 5 dialoogsessies verspreid over 2,5 dag met de Dalai Lama en diverse wetenschappers, peacemakers en vertegenwoordigers uit verschillende contemplatieve en spirituele tradities  over een vreedzame samenleving. 

Loving kindness of metta meditatie (dec 2016). Meditatie voor meer innerlijke vriendelijkheid en compassie naar jezelf en de wereld om je heen. 

Het einde van de normaliteit (dec 2016). Boekbespreking over het in 2016 verschenen boek van Dirk De Wachter. Over hoe het nastreven van geluk ons ongelukkig maakt en van onszelf en de ander vervreemt. En de hoop die ligt in verhalen, het insluiten van vreugde en verdriet, ontmoetingen en de kracht van de muze. 

Terug naar de menselijke relaties in organisaties (juli 2016). Boekbespreking van The New Leadership.

Plek maken door niet te doen (dec 2015). Boekbespreking van de boeken van Parker Palmer, waaronder Let your Life Speak, A Hidden Wholeness en The Courage to Teach. Over de kunst van niet-doen, wachten, de innerlijke stem, waarheid en de noodzaak van anderen die aanwezig zijn zonder iets anders te doen dan 'holding the space'. 

IN GESPREK MET

Joke Goudswaard en William Wilson over levenslust en levenstaak. Over eros, thanatos, tantra en  eigen antwoorden vinden op levensvragen (juli 2018).

Thecla Kroese-Looman over onze persoonlijkheidsstructuren, het vinden van waarheid en liefde, en antwoorden die komen uit de stilte (december 2017).

Wibe Veenbaas en Morten Hjort over het doorgeven van traditie en overdracht van leiderschap (juli 2017).

Conny ten Klooster over de kracht in onze schaduw, ware liefde door het insluiten van negatieve gevoelens (dec 2016).

Wietske Jansen Schoonhoven over relaties: het verlangen om gezien te worden en zo bang om gezien te worden (juli 2016).

Wibe Veenbaas over relaties als spiegel voor de grote thema's van het leven (juli 2016).

Manon Miessen over het loslaten van perfectie, het niet-weten en het improviseren zoals in de jazz (dec 2015).

BOEKEN

Generatie V. Veerkracht voor veertigers en vijftigers. (2013) Van Duuren Psychologie. 

OVERIGE PUBLICATIES

Slow down to speed up. Artikel verschenen in het boek The New Leadership (2016) van het European Leadership Platform. Over vertragen om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken van onze tijd, verhalen die richting geven, de paradoxen van zowel vertragen als versnellen, en leiderschap dat zowel dichtbij is als op afstand.