overzicht - purechange

business • consult • life • coaching

Begeleiding naar eigenheid en kracht

'It is commom to stick with the old reality until some kind of change comes along and jars our whole inner world out of its old alignment' - William Bridges, The way of transition

Leven lang leren

Wat maakt dat we vaak, tegen beter weten in, blijven hangen in iets wat pijnlijk is? Wat is de reden dat we vaak kiezen voor schijnzekerheid, stilstand en de (schijn)controle in plaats van de dans van het leven aan te gaan en tevoorschijnkomen in wie we echt zijn?


Ik geloof in een leven lang leren en jezelf steeds weer opnieuw uitvinden. In continu voorwaarts stappen zetten en achterwaarts begrijpen. Door bezinning en dingen voor jezelf uit te zoeken, afscheid te nemen en te rouwen, komt er ook ruimte voor voorwaarts dromen, verlangen en stappen zetten. Met de reis en niet de bestemming op je netvlies. Leren betekent al experimenterend en reflecterend onderweg zijn, met momenten van vertraging en verstilling, van leegmaken van je rugzak en het opnieuw opdoen van inspiratie en in nieuwe ervaringen stappen. Zo wisselen vertragen, verstillen en voorwaarts versnellen elkaar continu af.
 Ik begeleid je in je leertraject met wijsheid, diepgang en lichtheid. 


Individuele trajecten

Het traject start altijd met een intakegesprek waarin we je vraag verhelderen en waarin we gezamenlijk de stappen vaststellen. Een individueel traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 sessies van maximaal anderhalf uur, afhankelijk van de vraag die je op dat moment hebt.

Eclectische benadering

In de begeleiding kijk ik onder andere vanuit een systemische bril. Daarnaast hanteer ik kennis en inzichten uit Theory U, TA, NLP, RET, mindfulness en meditatie en oude en nieuwe wijsheden.


Er worden concrete handvatten aangereikt waarmee je aan de slag kunt. Hiervoor maak ik o.a. gebruik van de theorie en oefeningen uit het boek 'Generatie V. Werken aan je verkracht voor veertigers en vijftigers' dat ik samen schreef met Yolanda Buchel. De verschillende fasen van Vertragen en Verduren, Verlichten en Verstevigen, en Voorwaarts leren die we in het boek beschrijven zijn niet aan leeftijdgebonden fasen van groei en ontwikkeling. Het individuele traject kan worden aangevuld  met deelname aan een workshop in een groep (zie speciale bijeenkomsten). 


Speciale bijeenkomsten in groepen  Een aantal maal per jaar organiseer ik supervisiebijeenkomsten  of programma’s in groepen. In deze bijeenkomsten werk je samen met anderen aan een bepaald onderwerp. Een workshop familieopstellingen behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Zie voor de data de agenda en/of nieuwsbrief op de homepage.

Tijdens mijn individuele zoektocht heb ik je ervaren als een coach met een heel prettige en open persoonlijkheid. Een uitdagende gesprekspartner ook: nieuwsgierig ging ik een gesprek in, met inspiratie kon ik weer verder.
Lenneke van Schie, dansdocente Fontys dansacademie
Vertrouwen dat is het eerste woord wat in mij opkomt wanneer ik aan Sandra denk.
(Yolanda Buchel, publicist-schrijfster, psychologe, directeur eigenaar van Bont&Fier)
Het gaat erom dat je zelf de stroom wordt en van binnenuit gaat bewegen. Dat vraagt verantwoordelijkheid, alertheid, bewustzijn.
(SvdM)