team - purechange

business • consult • life • coaching

Pureteam: samenwerken en eigen kleur bekennen

Er zijn nogal wat redenen waarom het niet werkt met elkaar. Dan blijven we steken op geen of slechts matige resultaten. Of er zijn wel resultaten, maar tegen wil en dank. Soms ontbreken heldere, aantrekkelijke en gedeelde doelstellingen, zijn de waarden verschillend of is er onenigheid over de taakverdeling. Of het wrijft op persoonlijk niveau tussen mensen. Dat uit zich in slechte onderlinge communicatie, machtsmisbruik en onderling wantrouwen. Dan gaan we elkaar overtuigen van ons eigen gelijk of leven we onbewust onze projecties op elkaar uit. Samen wordt dan ingewikkeld.

Samen kunnen ook de meest mooie dingen ontstaan. Teams in flow kunnen topprestaties neerzetten. Dan is er naast de gezamenlijke focus ook ruimte voor individuele kleur en groei. Dat vraagt wel de moed om het echt met elkaar aan te gaan. De bereidheid om je te laten storen in je eigen beelden van de werkelijkheid. Daar begint teamwerk. 

Het is verhelderend om naar teams te kijken vanuit de ontwikkelingsfasen van groepen. Iedere fase kenmerkt zich door specifieke eigenschappen en vraagt steeds om een andere rol van zowel de leider als de leden van een team. Bewustzijn van de fase waarin een team zich bevindt maakt dat de juiste interventies gedaan kunnen worden. Tuckman onderscheidt vijf fasen: forming, storming, norming, performing en mourning/close out. De uitdagendste en wellicht belangrijkste fase is de stormingfase. Veel teams blijven daar steken. In deze fase moet het team onder het oppervlakte durven kijken. Door de echte issues op een respectvolle manier naar boven te krijgen kunnen groepen individuen uitgroeien tot creatieve en productieve teams. 

Aanbod Ik begeleid teams in de rol van teamcoach en facilitator. Het programma 'leiderschap in bedrijf' is gericht op het leren onderscheiden van de verschillende teamfasen en de rol van de leider daarin.

Change starts with your willingsness to be disturbed.
(Margaret Wheatley)