De kunst en kunde van veranderen in 7 stappen

Change starts with your willingness to be disturbed’

~ Margaret J. Wheatley

 

1. Veranderen als economisch principe
Zijn we bereid de prijs te betalen voor een mogelijk veel aantrekkelijker alternatief? Niet veranderen heeft enorme voordelen. De realiteit en de gewenste toekomst onder ogen zien kan het hele leven of de huidige manier van werken op losse schroeven zetten. Veranderen gebeurt als de pijn onhoudbaar is en/of de aantrekkingskracht van een nieuw lonkend perspectief groter is dan onze angst. Zo wegen we bewust of onbewust, winst af tegen verlies.

2. De bereidheid je laten storen
Verandering begint bij het laten gaan van oude vertrouwde zekerheden, vooronderstellingen, interpretaties en diepe loyaliteitspatronen. Je laten storen. De ‘wake up call’ kan van binnen komen of worden aangezwengeld door gebeurtenissen van buitenaf. Dat voelt oncomfortabel. Vanuit de verwarring ontstaat echter de opening naar nieuw perspectief. Zonder verwarring geen verandering.

3. Opnieuw kijken en luisteren
Met nieuwe ogen kijken naar de werkelijkheid. Opnieuw luisteren. Niets doen, reflecteren en de situatie observeren zijn het juiste antwoord. In deze fase is het belangrijk om het antwoord uit te stellen en te durven wachten. Het tolereren van het even ‘niet weten’ om dan weer te bewegen vanuit een dieper weten.

4. Verbinden met het verleden
Voor organisaties geldt, dat het kennen van de historie, de verhalen van de oprichters en de oorspronkelijke droom van het grootste belang zijn om een ontwikkeling op een essentieel niveau op gang te brengen. Op individueel niveau is het van belang om te weten waar we vandaan zijn gekomen, om zodoende te begrijpen waar we nu staan..

5. Nieuw perspectief definiëren
Een aantrekkelijke bestemming richt de aandacht en onze energie. Alles wat aandacht krijgt groeit. Individuen die helder hebben wat hun bestemming is, maken keuzes die als vanzelfsprekend zijn. In organisaties brengt een gedeelde focus mensen samen zonder de onderlinge verschillen te verbloemen. Het geeft richting aan verandering. Zo stroomt de energie eenvoudiger.

6. De consequenties nemen
Niet iedereen om je heen of in de organisatie zal de gemaakte keuzes op prijs stellen. Veranderen betekent ook dealen met de meningen en weerstand van anderen. De kunst is om te blijven staan in het ‘nee’ en afscheid te durven nemen. De volle verantwoordelijkheid nemen voor het ‘ja’.

7. Experimenterend op weg gaan
Daadwerkelijk veranderen vraagt om steeds weer opnieuw kleine stappen zetten in de gewenste richting. Soms mislukt het of valt het tegen. Dat is het moment waarop we het risico lopen om terug te vallen in het ‘oude’. We geven op vanwege een lage frustratietoleratie. Bewegen op het niveau van essentie vraagt een geduldige discipline en de wil om steeds opnieuw te leren. Een voortdurende bereidheid tot (zelf)reflectie. Leren als levenshouding. Iedere dag.