Werkelijk vooruitkomen door te vertragen

Waarachtig antwoorden en creativiteit ontsluiten

Onze tijd vraagt om nieuwe antwoorden. Veel individuen en organisaties worstelen hiermee en stappen in de valkuil van steeds verder uitputtende activiteit. We moeten echter iets paradoxaals doen: vertragen. Tijd en ruimte maken voor reflectie en ontmoeting. Verdiepen door de blik naar binnen te richten. Ons bewust worden wie we zijn en van waaruit we handelen. Van daaruit de blik verbreden zodat we grotere verbanden gaan zien. Door verhalen te vertellen, licht te laten schijnen op het verborgene, te verstillen en te luisteren krijgen we grond onder de voeten en helder zicht. Zo kunnen we waarachtige antwoorden geven en creatief potentieel ontsluiten, vanuit wijsheid en bedoeling. Zodat we werkelijk vooruitkomen. Ik begeleid individuen en organisaties bij deze transities, met respect voor ieders eigenheid.

Vraagstukken en trajecten

Leiderschap vanuit wijsheid

Systemisch perspectief, breed en diep reflecteren, persoonlijk leiderschap Lees meer
#executivepartnership #executivecoaching

Waarachtige organisaties

Transities, purpose, gezamenlijke grond creëren, systemisch kijken, lenigheid, reflectief doen Lees meer
#begeleidingvanorganisaties #teamcoaching

Groeien in eigenheid

Persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvragen en levensvragen Lees meer
# persoonlijke coaching

Food for thought: publicaties en blog

Leiden door te Luisteren

Dans tussen vertragen en versnellen, de valkuil van razende stilstand, luisteren als still point Lees meer
#luisteren #leiderschap #versnellen/vertragen

Vertragen om te kunnen versnellen

Vertraging als tegenhanger voor de neiging tot snelle besluiten en acties vanuit oude patronen Lees meer
#paradoxaalleiderschap #waarachtigeorganisaties

Conferentie Power & Care

Dialoogbijeenkomsten met de Dalai Lama vanuit de wetenschap & spirituele tradities Lees meer
#dialoog #transformatie #power