Conferentie Power & Care

Samenvatting

Impressie van de indrukwekkende conferentie Power & Care in Brussel, georganiseerd door het Mind & Life Europe. Verdeeld over 2,5 dag vonden er 5 dialoogbijeenkomsten plaats tussen de Dalai Lama en verschillende wetenschappers, peace makers en vertegenwoordigers uit diverse contemplatieve en spirituele tradities. Naast wetenschappelijke verhalen uit de biologie, psychologie, neurowetenschappen en ecologie zijn het vooral de vrouwelijke vredesbouwers die opvielen met hun strijd tegen ongelijkheid, inspanningen voor een verbod op landmijnen en het stimuleren van een dialoog tussen wereldmachten over nucleaire wapens. Er werd veel gesproken over bewustwording, educatie, de kracht van dialoog en het herstellen van het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. ‘Inner peace’, zo herhaalt de Dalai Lama meerdere malen, ‘is de voorwaarde voor vreedzame manier van met elkaar leven en werken.’ Er is andere power nodig voor een meer vreedzame samenleving, zowel naar onszelf toe, als naar elkaar en naar onze leefomgeving. Lees hier verder