Broodnodige vertraging in tijden van complexiteit

Dit essay is een pleidooi voor vertraging. Vertraging als tegenhanger voor de neiging tot snelle besluiten en acties vanuit oude patronen die ons verder van huis brengen in onze tijd van complexiteit en continue, snelle verandering. Vertraging omdat vernieuwing begint bij het opschorten van onze reactieve activiteit door allereerst te kijken en te luisteren, in plaats van de nauwe blik van de interpretaties en het oordeel die slechts het oude bevatten. Vertraging omdat onze huidige tijd vraagt om continu reflectieve experimenten waarin leren centraal staat en verhalen die richting geven in plaats van instructies of nietszeggende oneliners die de complexiteit niet kunnen omvatten.

Leiders hebben tegen te sturen op de reflex tot snel reageren. Daarbij is bewuste vertraging het cruciale tegengif in een wereld die vraagt om snelle beslissingen en snelle acties, die ik omschrijf als passief gedrag. De actie die we moeten nemen is andere actie. Het doen is een reflectief handelen, dat valt of staat bij de cruciale vertraging, waar we in alle haastige spoed geen tijd voor maken of die we wel inlassen, maar zonder consequenties voor de volgende actie. Nieuw leiderschap zal onderbrekingen moeten organiseren en deze broodnodige vertragingen, te samen met gerichte actie, in elkaar moeten vervlechten tot een continue stroom van reflectief doen. Lees hier verder

 

Dit essay is in het Engels gepubliceerd onder de titel Slow Down to Speed Up in het boek The New Leadership dat in 2016 is uitgegeven door het European Leadership Platform (ELP). Het ELP organiseert dialoogbijeenkomsten op het gebied van leiderschap. Ik ben als moderator verbonden aan het ELP.