Symposium Mind & Life Institute en Foundation Program Presencing Institute

Studiereis: International Symposium for Contemplative Studies van het Mind & Life Institute (Boston) en Foundation Program Presenting Institute (Cape Cod)

In november 2014 woonde ik in Boston het International Symposium for Contemplative Studies van het Mind & Life Institute bij en volgde ik aansluitend het vierdaagse programma van het Presencing Institute, gefaciliteerd door Otto Scharmer, samen met 60 andere deelnemers. Op het symposium in Boston waren wetenschappers bijeengekomen rond het onderwerp contemplatie vanuit diverse tradities, met als een van de hoogtepunten de dialoog tussen de Dalai Lama en de neuroscientists dr. Richard Davidson en Dr. Amishi Jha. In het enorme aanbod van verschillende presentaties werd gesproken over de effecten van de beoefening van mindfulness, meditatie en compassie op ons brein, ons gedrag, onze gezondheid en ons samen leven. Tussen de sessies door waren ‘practices’ geleid door grondleggers als Jon Kabat-Zin, Sharon Salzberg en Joan Halifax. Mind and life Institute

 

Slechts in een klein aantal sessies lag de focus op het bedrijfsleven, op leiderschap, op samenwerking. Het was Arianne Huffington, die in haar inspirerende speech tijdens het banquet dinner op zaterdag, opriep tot het in de wereld zetten van de enorme hoeveelheid kennis, zodat we ons veel meer dan nu laten leiden door wijsheid. ‘Meditation is no longer only for people under the mangotree’, onderstreepte Huffington. Er is een beweging nodig van slim naar wijs, zo nodig in onze huidige tijd die zich vooral lijkt te kenmerken door chaos, hebzucht, ongelijkheid en uitputting van onze kostbare aarde. Huffington riep op tot actie: ‘We need vehicles to put this knowlegde into the world’. En dat is precies wat Theory U beoogt: rigoreuze verandering in gang zetten vanuit wijsheid, gegrond in zelfkennis en ‘deep listening’, om zo bij te dragen aan een betere wereld. 

 

Dat proces kun je niet opjagen. Veel hangt af van waar je vandaan komt en wie je als mens bent…….

Wat ik daarmee in feite wil zeggen is, dat waar je uit je eigen binnenste vandaan komt het punt is waar alles om draait.’ 
uit Theory U, Otto Scharmer

 

Die processen beginnen bij ‘u-zelf’, zo bleek ook weer tijdens de 4 dagen van het Presencing Institute over Theory U. En, daarin wakker worden is niet altijd ‘great’ en ‘fantastic’. Ook dat kwam naar voren tijdens deze dagen. Leiden vanuit wijsheid en compassie vraagt om een inner journey. De moed hebben om onder het oppervlakte te kijken, de eigen schaduwkanten te belichten, het echte gesprek aan te gaan en daadwerkelijk te luisteren. Graag verwijs ik naar een eerder blog over Theory U dat ik schreef op 28 maart 2012, getiteld ‘U en ik’. Omdat het zo makkelijk is om aan de buitenkant te starten, met programma’s waarin vooral anderen moeten veranderen, terwijl de daadwerkelijke verandering van binnen begint. De kunst is: Hoe doe ik deze U nou zelf? Durf ik voorbij mijn kritische stemmen en mijn angsten te gaan, de stilte in? Kan ik wachten en verduren in het vertrouwen dat de toekomst zich aandient? Lukt het om in het ‘onaffe’ te stappen en experimenten te doen, fouten te maken en daarvan te leren, steeds opnieuw? De U begrijpen is ‘U en ik’ op een diep niveau zelf durven te leven. Dat is kunstenaarschap. Anders verwordt Theory U tot het zoveelste verandermodelletje. Presencing Institute