Veerkracht voor veertigers en vijftigers

The temptation to look for ways to protect the life we already have is especially strong in the middle years, when so much seems to depend on the position and the identity that we have established by the activities we’re engaged in and the roles we fill.

~ William Bridges

 

Meeveren met veranderingen is meer en meer de norm in deze tijd, in profit en non-profit organisaties. Als 40-ers en 50-ers voel je dit appel aan den lijve wanneer bijvoorbeeld je functie wordt opgeheven (plotseling ontslag), je promotie niet doorgaat of je een andere functie of demotie voorgesteld wordt. Misschien wordt je team kleiner of juist groter of wordt je vestiging of locatie gesloten, verplaatst of samengevoegd. 40-ers en 50-ers zijn tegelijkertijd ook juist degenen die op veel plekken op leidinggevende posities zitten en verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van die veranderingen, waar je zelf mogelijk deel van uitmaakt. Zonder zelf veel houvast te hebben, is de uitdaging vandaag de dag om in onzekere tijden sturing te geven – aan jezelf en aan anderen – vanuit vertrouwen, verbinding en individueel en gezamenlijk leren.  Je wordt aangezet tot het aangaan van nieuwe experimenten, soms een aantal naast elkaar, om nieuwe koers en betekenis te ontdekken, in je werk en in je leven.

 

Samen met Yolanda Buchel heb ik dit boek over veerkracht geschreven, gericht op de veertigers en vijftigers van nu, omdat juist deze groep de veranderingen zo duidelijk voelt en tegelijkertijd vaak gewend is aan oude zekerheden en onbewust ingesleten patronen. Behalve buiten zijn er ook allerlei innerlijke veranderingen die plaatsvinden in deze fase van je leven. Ook die vragen om je aandacht. Dus zowel je levensfase als onze tijdsgeest vraagt om wakkere keuzes en om veerkracht. Veerkracht is een steeds belangrijker wordende kwaliteit om met de veranderingen en onzekerheden om te kunnen gaan.

 

Veerkracht zien wij als het managen van twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten die beide belangrijk zijn: licht als een veertje je situatie tegemoet treden en door realiteitszin teruggetrokken worden op aarde. Te veel lichtheid, in de zin van met je hoofd in de wolken lopen en te optimistisch zijn, maakt je fladderig, ongegrond en onrealistisch. Met te veel geaardheid loop je het risico te blijven steken in het hier en nu, en beneem je jezelf het zicht op een nieuwe horizon en creativiteit. Drie pijlers stutten het ontwikkelen van je veerkracht die we in ons boek beschrijven met de werkwoorden

  • Vertragen en verduren
  • Verlichten en verstevigen
  • Voorwaarts leren

 

Generatie V bestellen