Leiderschap vanuit wijsheid

Systemisch perspectief, breed en diep reflecteren, persoonlijk leiderschap

 

May leadership be for you

A true adventure of growth

~ John O’Donohue, For a Leader

 

Wijsheid gevraagd

De vraagstukken van deze tijd vragen om leiders die antwoord geven vanuit wijsheid. Die denken vanuit het grotere geheel en mensen bijeen weten te brengen die zelf met oplossingen komen. Leiders, die zowel richting als bodem kunnen geven, beslissingen kunnen nemen daar waar nodig en ruimte weten te creëren waarin vernieuwing kan ontstaan. En die, bovenal, de moed hebben om naar zichzelf te kijken. Daar start leiderschap. 

 

Breed kijken en diep reflecteren

In alle hectiek en complexiteit is het essentieel om zowel breder en dieper te leren kijken als om je bewuster te worden van wie je zelf bent. Door ‘op het balkon te gaan staan’ en systemisch waar te nemen leer je de samenhang der dingen te zien, zowel in wat zich in de bovenstroom laat zien als wat in de onderstroom voelbaar is. Je bent zelf ook in het geding. Je denkpatronen, reflexen en besluiten beïnvloeden wat je ziet. Bovendien is het juist in alle hectiek belangrijk om stevig in jezelf te wortelen en jezelf steeds weer beter te leren kennen. Anders raak je jezelf makkelijk kwijt en is het moeilijk om anderen de weg te wijzen. Succesvol zijn toont zich in hoe je in- en aanwezig bent. Reflectie en bezinning zijn essentieel om in je leiderschap te blijven groeien en ontwikkelen. En om waarachtige antwoorden te geven, gericht op de toekomst van het grotere geheel. Om te doen wat werkelijk klopt.

 

Voor wie

Bestuurders, directeuren en leidinggevenden die nieuwsgierig zijn, zichzelf willen ontwikkelen in hun leiderschap en op het persoonlijk vlak willen groeien en verdiepen.

 

Aanbod

Executive coaching is een partnership vanuit een gelijkwaardige ontmoeting. Ik nodig je uit tot nieuwsgierigheid, nadenken, vragen stellen, onderzoeken en niet-weten. Het aanbod is op maat.

 

< Terug naar overzicht