Waarachtige organisaties

Van betekenis zijn, gezamenlijke grond creëren, systemisch kijken, waarden en reflectief doen

 

A good leader supports a continuous conversation about the organizational identity

and how it is changing as it does its work in a changing world

~ Margaret Wheatley, In: Finding our Way, Leadership For an Uncertain Time

 

Drukte en verwarring

In deze tijd van snelheid en toenemende complexiteit wordt van organisaties en teams gevraagd om continu adaptief te zijn. Er komt een druk op snelheid en er is verwarring over gecompliceerde en complexe vraagstukken die vaak tegelijkertijd spelen. Vaak ontstaat er wel nieuwe taal of vindt er een structuurwijziging plaats, maar blijven veranderingen oppervlakkig en krijgt de gewenste verandering, tot frustratie van velen, geen voeten aan de grond. De hectiek landt nergens in.

 

Waarachtig samenwerken

Ik begeleid organisaties en teams die bereid zijn werkelijk fundamentele veranderingen te bewerkstelligen. Dat betekent: samen leren kijken naar het geheel, het verhelderen van de gezamenlijke opgave, het ontwarren van vraagstukken, het verduidelijken van rollen en verwachtingen, het leren om continu te leren en het in de praktijk brengen van principes en waarden. Ik leer systemisch kijken, werken vanuit dialoog en de persoonlijke ontmoeting tussen mensen, zodat ieders ervaring en wijsheid tot z’n recht kan komen. Door samen te vertragen kan gewerkt worden aan zaken die er toe doen, op een manier die zowel effectief, creatief als waarachtig is. Van daaruit ontstaan creatieve oplossingen en kan snelheid worden gemaakt die betekenis heeft. 

 

Voor wie

Organisaties en teams

 

Aanbod

Het aanbod is op maat en kan variëren van sparringspartner, teamcoaching en facilitator van themagerichte workshops of tailor made programma’s.

 

< Terug naar overzicht