individu - purechange

business • consult • life • coaching

Pureindividual: de ommekeer van binnenuit

Executive coaching

Hoewel we in tijden van crises  neigen terug te vallen op leiderschap vanuit macht en controle, vraagt onze tijd juist om een heel ander antwoord. Leiders die het beste uit zichzelf en anderen weten te halen, ten dienste van het grotere geheel in plaats van ten gunste van slechts een kleine minderheid. Leiders die mensen over de grenzen heen weten te verbinden vanuit een gezamenlijke passie. Die bereid zijn richting te geven terwijl de toekomst zich ontvouwt. Niet vanuit de illusie van controle, maar vanuit een heldere visie, aanwezigheid en overgave aan het proces. Vanuit waarden en principes sturing geven aan jezelf en aan anderen in plaats van vanuit angst willen reguleren. Dat vraagt om mensen die stevig verankerd zijn in waar ze vandaan komen en die weet hebben van de eigen kwaliteiten, overtuigingen en schaduwkanten. 

Aanbod Ik begeleid leiders in organisaties op het snijvlak tussen persoonlijke - en organisatiethematiek. Dat doe ik door middel van individuele begeleiding. Een individueel traject kan goed samen gaan met team- en organisatiebegeleiding. Organisatieopstelling kunnen ook heel verhelderend werken.

Individuele begeleiding

Organisaties zijn bij uitstek geschikt om als individu te leren. We zijn daar immers continu in interactie met anderen. Relaties en ons werk spiegelen ons in wie we op dat moment zijn. We nemen onszelf, bewust en onbewust, mee in het werk. Soms lopen we daarin vast en hebben we iemand van buitenaf nodig om ons de weg te wijzen. Maar ook zonder dat je tegen specifieke problemen aan loopt, kun je als individu de wens hebben om jezelf steeds verder te ontwikkelen.

Aanbod  Ik begeleid individuen in organisaties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Een individueel traject kan heel goed worden afgewisseld met een workshop in een groep. Organisatieopstelling kunnen ook verrassend veel inzicht geven.

In feite komt het proces dat iemand tot een echte leider maakt neer op echt jezelf worden.
(Warren Bennis)
If you want to be a leader, you have to be a real human being. You must recognize the true meaning of life before you can become a great leader. You must understand yourself first.
Confucian theory of leadership
Level 5 leaders are: modest and willful, humble and fearless
(Jim Collins, Good to Great)